Plataformes de distribució de continguts

PAC 2 - Distribució de vídeo

EXERCICI 2

Tasca 2.1

Per a la segona part, s’ha fet servir el mateix vídeo generat per a l’Exercici 1. Després se li ha donat el format estipulat i el contenidor .avi. S’ha hagut d’augmentar el bitrate a 7000 perquè amb 5000 el programa no permetia guardar-lo (apareixia l’avís que el bitrate era massa baix pel format establert).

EXERCICI 2

Tasca 2.2

A l’emissor, la informació del còdec és la mateixa amb la qual es va generar el clip de vídeo. A Estadístiques, la taxa de bits de contingut mitjana és d’uns 6.600 kb/s.

Captura estadístiques emissor

EXERCICI 2

Tasca 2.3

Al receptor, la informació del còdec és la que s’ha configurat a l’hora de configurar l’emissió. A Estadístiques, la taxa de bits de contingut mitjana és de 5.856 kb/s.

Captura estadístiques receptor

EXERCICI 2

Tasca 2.4 i Tasca 2.5

Si es pausa el reproductor emissor, el reproductor receptor triga 2 segons a aturar-se. VLC realitza una compressió amb factor 200 (aproximadament) al transcodificar a stream en format H264. L'estadística de l'emissor (primera imatge) i del receptor (segona imatge):

Captura estadístiques emissor Captura estadístiques receptor

EXERCICI 2

Tasca 2.7

Al canviar la velocitat (kb/s) d’emissió, s’observa que a major velocitat, millor és la qualitat visual del contingut multimèdia. S'observen les captures de pantalla del receptor i l'emissor 2000 kb/s:

Captura estadístiques receptor a 2000kbs Captura estadístiques emissor

Així com també les captures del receptor i l'emissor amb una velocitat d'emissió de 500 kb/s (també sense alterar la velocitat d'àudio):

Captura estadístiques receptor a 500kbs Captura estadístiques emissor

I per últim les captures del receptor i l'emissor amb una velocitat d'emissió de 200 kb/s:

Captura estadístiques receptor a 500kbs Captura estadístiques emissor

EXERCICI 2

Tasca 2.8

En el cas dels 200kb/s, al avançar la imatge, es perceben uns salts en la imatge. Al retrocedir, també es perceben els salts però a més la imatge es pixela bastant i apareixen unes parts amb molt mala definició. Això pot fer referència a que, si en l’estructura Group of Pictures, les imatges P i B es generen prenent com a referència a les imatges I, el fet de fer-ho en ordre de retrocés, es pot alterar aquesta “predicció” vectorial, el que fa que la imatge resultant sigui de molta menys qualitat. També es perceben canvis sobtats en el color de la imatge (com a la captura següent). En el moment d'alterar l’emissor, el receptor triga (en aquest cas) entre 4 i 5 segons a reaccionar.

Captura salts d'imatge en retrocés